EL-INSTALLATIONER OCH SERVICE

UNDERHÅLL

Service – Drift – Underhåll – Felsökning – Felavhjälpning

Att investera i fiber innebär en kapitalsatsning för framtiden men även dessa behov kräver underhåll. För att ständig uppkoppling och optimal tillgång av ditt fibernät hjälper vi dig med regelbunden tillsyn. Felsökning av det befintliga nätet kan göras genom tillfälliga åtgärder eller så tecknar du ett serviceavtal hos oss för en längre eller kortare period. Utbudet kan variera och bestå av såväl felavhjälpning som drift eller underhåll. Vi felsöker såväl nya som äldre typer av fibernät singel eller multimod och felavhjälper om behovet förekommer.

Underhållsmätningar och kontroll av befintliga och nya förbindelser

OTDR-mätningar på alla normalt förekommande våglängder utförs

Punkt till punkt dubbelriktade dB-mätningar på 1310 och 1550 nm

w