EL-INSTALLATIONER OCH SERVICE

PROJEKTERING

Planering och Projektering

Vi utför planering och projektering av nya fiber- och kopparnät. Vi besitter flertalet duktiga projektörer med lång erfarenhet av såväl bya-nät, kommun-nät som Skanova-nät runt om i Borås. Vi planerar/projekterar allt från områdesnät och stamnät till fastighetsnät och enstaka anslutningar. Det krävs en säker konstruktion för att användningen ska fungera korrekt under många, många år framöver därför har vi utvecklat den tillgången. Kompetensen är stor och innebär att vi kan erbjuda det mesta inom området. Schaktkartor, kanalisations-dimensionering, utskarvningsplan, underlag för grävtillstånd, samrådsunderlag och servitut är några exempel på vad vi gör.

Vi erbjuder kompletta installationslösningar åt kunder i Borås med omnejd och har en kundkrets bestående av såväl företag som privatpersoner. Vi åtar oss arbeten inom fiberteknik som till exempel fibersvetsning, fiberblåsning, felsökning och OTDR-mätningar. Därutöver utför vi installationer av nya data- och telenät samt kompletteringar av befintliga nät. Inom elinstallation jobbar vi bland annat med ROT-jobb, nyinstallationer, service samt styr/regler uppdrag åt privat- och företagskunder. Vår policy är att alltid tillmötesgå våra kunder och att utföra ett arbete som är helt tillfredsställande. Vi lämnar alltid dokumentation över det utförda arbetet.

w