EL-INSTALLATIONER OCH SERVICE

FASTIGHETSNÄT

Lägenhetsnät och företagsnät

Om du är entreprenör och äger ett eget företag eller fastighet förvånar det oss inte att funderingar om nät har uppstått. Vi planerar och projekterar kompletta fastighetsnät, fiber och koppar och besitter mångårig erfarenhet av såväl installation som dragning av interna nätverk. I samarbete med ansvarig undersöker vi vilka delar som ska ingå i entreprenaden för att fastställa en trygg planering. Offert lämnas på hela byggnaden eller endast delar av byggnationen allt efter behov. Det finns även tillgång för slutdokumentation som överlämnas i valfritt format.

w