EL-INSTALLATIONER OCH SERVICE

DRIFTSÄTTNING

Driftsättning av aktiv utrustning

Vi hjälper dig driftsätta fibernätet så användningen av såväl bredband som andra tjänster blir möjlig. Företag och privatpersoner bör kontakta oss för att sätta nätverket i drift och på samma gång bli garanterad en säker installation. Vi besitter rätta kunskaperna och säkerställer en trygg vardag såväl hemma som på arbetsplatsen. Driftsättning från Fiberbolaget genomförs av professionella elektriker som besitter stor kunskap och erfarenhet av fiberhantering.

Grundkonfiguration av Aktiv nod-utrustning

Driftsättning av interna nätverk

Patchning av förbindelser

Mellankoppling i patchpaneler

Driftsättning av kundutrustning

w