EL-INSTALLATIONER OCH SERVICE

DOKUMENTATION

Dokumentation och sammanställning av telenät

Vi utför slutdokumentation och sammanställning av nya samt etablerade fiber och kopparnät. Våra uppdrag går under stor omfattning för att ge dig fullständig tillgång. Vi kan hjälpa dig med kartunderlag efter GPS-mätning, utskarvningsplan, termineringsdokumentation och skarvkort. Allting görs i samråd med dig som kund och lämnas i överenskommet format. Vi genomför betydande arbete som är nödvändigt bland såväl nya som redan befintliga nätverk.

w