EL-INSTALLATIONER OCH SERVICE

BESIKTNING

Oberoende fackmannamässig besiktning

En fackmannamässig delbesiktning av en oberoende part kan vara ett bra sätt att upptäcka fel och brister i ett redan tidigt skede. Professionella tillgångar för besiktning finns i Västra Götaland eftersom vi på Fiberbolaget genomför tekniska kontroller av fiber och kopparnät. Det säkrar användningen och gör vardagen trygg vare sig det handlar om privata behov eller inom en verksamhet. Vi har dock ingen tillgång för slutbesiktning av komplett nät i nuläget.

w