EL-INSTALLATIONER OCH SERVICE

FIBERBOLAGET

EL OCH FIBERBOLAGET & CO I BORÅS AB

Vi kan erbjuda kompletta installationslösningar åt kunder i Borås med omnejd och har en kundkrets bestående av såväl företag som privatpersoner. Vi åtar oss arbeten inom fiberteknik som till exempel fibersvetsning, fiberblåsning, felsökning och OTDR-mätningar. Därutöver utför vi installationer av nya data- och telenät samt kompletteringar av befintliga nät. Inom elinstallation jobbar vi bland annat med ROT-jobb, nyinstallationer, service samt styr/regler uppdrag åt privat- och företagskunder. Vår policy är att alltid tillmötesgå våra kunder och att utföra ett arbete som är helt tillfredsställande. Vi lämnar alltid dokumentation över det utförda arbetet.

w