EL-INSTALLATIONER OCH SERVICE

NYINSTALLATION

NYINSTALLATION I BOSTÄDER & LOKALER

Många el-arbeten i ett hem eller på ett företag måste utföras och kontrolleras av en kunnig elinstallatör och det samma gäller också nyinstallationer av exempelvis fasta ledningar, el-uttag eller strömbrytare vart starkström finns involverat. Chansa aldrig genom att testa att installera själva utav be oss på Elbolaget om hjälp så kommer ni kunna vara helt säkra på att er nyinstallation är korrekt utförd. Vi är experter på el och sätter alltid våra kunder i första rummet. Vi låter aldrig er säkerhet bli åsidosatt.

w