EL-INSTALLATIONER OCH SERVICE

DOKUMENTATION

DOKUMENTATION AV UTFÖRT ARBETE

Vi tar fram och utför regelbundna egenkontroller, kontrollerar ert datanät och om det så behövs så kan vi också ta fram DU pärmar (Drift & Underhåll) som förenklar och förtydligar.

Som erfaret elbolag är vi oerhört måna om att samtliga utav våra kunder alltid ska kunna känna sig fullt tillfredsställda och trygga med oss. Därför så är det också självklart att vi alltid lämnar en utförlig dokumentation över det installationsarbete som vi utfört. Allt för att ni ska ha tillgång till en sammanfattning över vad som gjorts och en summering av vad vi kontrollerat samt hur om det exempelvis i framtiden skulle uppstå några fel.

w